Tiếng Việt English
17.000 cá thể rùa con trở về với đại dương

http://brt.vn/thoi-su/hoa-nhip-phat-trien/202101/nam-2020-vuon-quoc-gia-con-dao-ap-no-va-tha-ve-bien-hon-170000-ca-the-rua-con-8201881/

PHÒNG DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO
  Đường Ma Thiên Lãnh, Khu 3 , huyện Côn Đảo
 +84 2543.830.669
  +84 983 830 669
  sale@condaopark.com.vn
  www.condaopark.com.vn
Connect Us: